STRONA GŁÓWNA

Pragniemy podzielić się z Wami tym, czym zajmujemy się na co dzień, a także ideą i historią naszej straży.
Znajdziecie tu informacje o jednostce, jej zadaniach i wiele innych różności.

 

ZAPRASZAMY

Zapraszam do obejrzenia galerii, sprawozdań z naszych akcji ratowniczo-gaśniczych i wpisania się do księgi gości.

 

———————————————————————————————————–

 

OSP Warszowice informuje, że zakończyła realizację operacji pt.
„Remont budynku OSP w Warszowicach wraz z zakupem wyposażenia kuchennego”. Operacja realizowana jest w ramach Środka „Wzmocnienie konkurencyjności
i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” Programu Operacyjnego „ Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich
2007 – 2013″. Celem działania jest propagowanie zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich oraz poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze zależnym
od rybołówstwa.

 

———————————————————————————————————–

Aktualizacja 15.01.2017r.

Aktualności

OSP WARSZOWICE

ul. Cieszyńska 2

tel. (32) 472-35-58