Ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy dla Warszowic

Dzięki wsparciu WFOŚiGW w Katowicach oraz NFOŚiGW  jednostka OSP W Warszowicach otrzymała dotacje w wysokości 220 tys zł na :

„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego przeznaczonego do likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego na terenie działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Warszowicach” 

Pozostała kwotę dotacji jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Warszowicach otrzymała z:

Gminy Pawłowice w wysokości 700 tyś zł

Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w wysokości 550 tys zł

Pozostałą część kwoty zakupy jednostka OSP pokryła z środków własnych.