Rejon operacyjny

JOT - Jednostka operacyjno-techniczna​

Rejon Operacyjny

Ochotnicza Straż Pożarna w Warszowiach typu S-2  została włączona w 1995 r. do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i aktualnie to jedna z najczęściej interweniujących jednostek na terenie powiatu pszczyńskiego. Głównym terenem działania jest nasza miejscowość oraz cała gmina Pawłowice. Jednostka Nasza powołana jest również w skład Kompani Odwodowej nr 9 „Pszczyna”.

Gmina Pawłowice, jako nasz główny teren działania, znajduje się w powiecie pszczyńskim w województwie śląskim. Zajmuje powierzchnię około 76 km2 i zamieszkuje ją ponad ponad 18 tys. mieszkańców. Przez miejscowość Warszowice przebiega Droga Krajowa 81 (Katowice-Wisła) na której najczęściej prowadziły działania ratowniczo – gaśnicze. 

Ponadto na terenie miejscowości działa Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, w której znajdują się liczne zakłady produkcyjno-magazynowe. W  Gminie Pawłowice znajduje się również KWK Pniówek oraz Przedsiębiorstwo Autoland, zakłady te ze względu na swoją specyfikę stanowią również duże zagrożenie pod względem działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.