Doposażenie jednostki w nowy sprzęt ratowniczo – gaśniczy !

Ochotnicza Straż Pożarna w Warszowicach dzięki otrzymanym dotacją z Gminy Pawłowice oraz Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego zrealizowała zakup sprzętu i wyposażenia na ciężki samochód ratowniczo gaśniczy, który pojawi się w najbliższym czasie w naszej jednostce.

Zakupiony sprzęt to m.in:

 • Węże tłoczne – W-52 oraz W-25
 • Prądownice wodne oraz pianowe
 • Kurtyna wodna, smok ssawny
 • Linki ratownicze
 • Sprzęt burzący i pomocniczy FISKARS
 • Narzędzie akumulatorowe Milwaukee wraz z akcesoriami
 • Stożki ostrzegawcze
 • Opryskiwacz
 • Dyski sygnalizacyjne
 • Skrzynka z kluczami
 • Buty gumowe strażackie

 

Całkowita wartość zakupionego sprzętu to ponad 18 tys zł.