Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w nowych ubraniach koszarowych !

Ochotnicza Straż Pożarna w Warszowicach zrealizowała pod koniec 2023 roku projekt współfinansowany z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pt: ” Zakup sprzętu i wyposażenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Warszowicach”

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 3 000 zł zakupiliśmy 30 kpl. ubrań koszarowych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Wartość Całego projektu to 4050zł, pozostałą część zakupu jednostka pokryła z środków własnych.