Nowy sprzęt dla OSP Warszowice !

Dnia 20 listopada 2023 Gmina Pawłowice przekazała Ochotniczej Straży Pożarnej w Warszowicach sprzęt o wartości 85 245 zł, który będzie stanowił wyposażenie nowego ciężkiego samochodu gaśniczego  Scania P 360.

Przekazanie sprzętu odbyło się w obecności Wójta Gminy Pawłowice Franciszka Dziendziel, Inspektora ds. OSP Gminy Pawłowice Heleny Orłowskiej oraz Prezesa i Naczelnika OSP w Warszowicach.

Zakup sprzętu i wyposażenia jednostek OSP Gminy Pawłowice pochodziły z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości oraz ze środków własnych Gminy Pawłowice – całkowita wartość to 135 783, 74 zł z czego 130 000 zł pochodzi z Funduszu Sprawiedliwości

Oprócz dofinansowania jednostki OSP, Gmina Pawłowice pozyskała dofinansowanie na 16 ubrań specjalnych dla pozostałych jednostek w Gminie Pawłowic