Sukces MDP Chłopców na Wójewódzkich Zawodach Sportowo Pożarniczych !

Podczas odbywających się 3 czerwca w Bestwienie Wojewódzkich Zawodach Sportowo Pożarniczych   Młodzieżowa Drużyna Chłopców zajęła bardzo wysokie 6 miejsce !

W zawodach sportowo pożarniczych udział wzięły 82 drużyny z całego śląska w tym 22 drużyny MDP Chłopców.

W skład drużyny weszli:

Jung Paweł, Krupka Krzysztof, Gorzko Mateusz, Mańdok Adrian, Goraus Mikołaj, Lala Jan, Krakowski Alan, Błatoń Kacper, Siekierski Milan, Cebula Jakub

Gratulujemy całej drużynie osiągniętego bardzo dobrego wyniku.

Szerszą relację oraz pełną klasyfikację z zawodów można znaleźć na stronie KW PSP w Katowicach.