Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

27.04.2023 r. zakończyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu pszczyńskiego, w którym uczestniczyło ponad 30 druhów w tym jeden dh OSP Warszowice –  Szymon Pławecki. Kadrę dydaktyczną stanowili funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Pszczynie.

Szkolenie składało się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Obie zakończono egzaminem. Słuchacze zgłębili wiedzę dotyczącą m. in. budowy i obsługi sprzętu ratowniczego, armatury wodnej oraz wyposażenia osobistego ratowników. Poznali zagadnienia procesu spalania, taktyki działań gaśniczych i ratowniczych, środków łączności. Ponadto każdy z uczestników szkolenia przeszedł praktyczny test w komorze dymowej w Komendzie Miejskiej PSP w Bielsku-Białej.

Serdecznie gratulujemy uzyskania kwalifikacji niezbędnych do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. 

 

materiał pobrany z strony KP PSP Pszczyna