Turniej Wiedzy Pożarniczej – Sukces Naszego reprezentanta

W dniu 22 marca w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, zostały przeprowadzone Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W turnieju wzięło udział 26 uczestników podzielonych na 3 grupy wiekowe. Nasza jednostkę reprezentowały 3 osoby, które uzyskały awans podczas Eliminacji Gminnych. Swoją bardzo dobrą postawę potwierdził Paweł Herman zwyciężając w swojej kategorii wiekowej (kat. szkoły ponadpodstawowe). Poprzez wygranie w swojej kategorii będzie reprezentował naszą jednostkę oraz powiat Pszczyński na Eliminacjach Wojewódzkich.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Organizatorem eliminacji powiatowych był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP przy współpracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie