Uroczyste wręczenie promes na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego

27 marca 2023 roku w Bielsku – Białej miała miejsce uroczysta zbiórka z okazji wręczenia promes na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu m. Bielska-Białej, powiatu bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego. Podczas uroczystości na ręce Naczelnika OSP wręczona została promesa na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego o wartości 1 250 000 zł. Środki finansowe zostały zaplanowane z następujących źródeł:

  • Środki samorządowe UG Pawłowice: 600 000 zł
  • Środki finansowe NFOŚiGW/WFOŚiGW: 100 000 zł
  • Dotacja budżetowa KSRG: 550 000 ZŁ