Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2023

Dnia 17 marca w naszej jednostce odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2023, w którym uczestniczyli członkowie naszej OSP oraz zaproszeni goście:

  • Członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pszczynie dh Grzegorz Nogły
  • Radni Gminy Pawłowice p. Damian Herman i p. Andrzej Szaweł
  • Delegacja strażaków z SDH Michalkovice z Czech.

 

Podczas zebranie zostało przedstawione Sprawozdanie z działalności ogólnej oraz sprawozdanie z działalności finansowej przez Prezesa OSP Michała Wowra, następnie przedstawione zostało Sprawozdanie z działalności bojowej przez Naczelnika OSP – Artura Wowra, Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił dh Wojciech Szymura a plan działalności na rok 2024 przedstawił dh Andrzej Bujar. Po przedstawionych sprawozdaniach jednogłośnie zostało udzielone absolutorium Zarządowi OSP za rok 2023. Na zakończenie zebrania nastąpiło wręczenie odznaczeń wysługi lat oraz Złotego Medalu za „Zasługi dla Pożarnictwa”.