Walne Zebranie Sprawozdawcze

Dnia 19 marca w naszej jednostce odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2022, w którym uczestniczyli członkowie naszej OSP oraz zaproszeni goście:

  • Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Pszczynie – bryg. Radosław Radkowski,
  • Członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pszczynie dh Grzegorz Nogły
  • Radni Gminy Pawłowice p. Damian Herman i p. Andrzej Szaweł
  • Delegacja strażaków z SDH Michalkovice z Czech.

Podczas zebranie zostało przedstawione Sprawozdanie z działalności ogólnej oraz sprawozdanie z działalności finansowej przez Prezesa OSP Michała Wowra, następnie przedstawione zostało Sprawozdanie z działalności bojowej przez Naczelnika OSP – Artura Wowra, Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił dhWojciech Szymura a plan działalności na rok 2023 przedstawił dh Andrzej Bujar. Po przedstawionych sprawozdaniach jednogłośnie zostało udzielone absolutorium Zarządowi OSP za rok 2022. W następnej kolejności nastąpiło wręczenie odznaczeń wysługi lat, odznaczeń Strażak Wzorowy oraz Złotego Medalu za „Zasługi dla Pożarnictwa”. Podczas zebrania otrzymaliśmy w podziękowaniu statuetkę od UKS Warszowice. Zebranie zakończyliśmy podjęciem uchwał i przyjęciem planu działalności na rok 2023.